ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΕ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ.:094007191
Γ.Ε.ΜΗ.:038263805000
Μ.Α.Ε.:8275/62/Β/86/0110
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40